• Polecana książka
  • książka Finansowy Geniusz (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Finansowy Geniusz (Wersja audio (MP3))
  • książka Żyj i bogać się - dla niej (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Wydanie II Sztuka zdobywania pieniędzy. (Wersja elektroniczna (PDF))
 • Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  W przypadku bardzo poważnych zadłużeń połączonych z wybitnie trudną sytuacją finansową czasem jedynym sposobem na wyjście z tego problemu jest ogłoszenie upadłości. Bankructwo na pewno wielu osobom kojarzy się z przedsiębiorstwami. Nie wszyscy bowiem słyszeli o upadłości konsumenckiej. Dotyczy ona osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli zwykłych konsumentów. W naprawdę wielu przypadkach upadłość konsumencka może się okazać jedyną szansą na wyjście z długów oraz rozpoczęcie nowego życia, zaczynając od zera.

  Dzięki nowelizacji ustawy oraz dopasowaniu jej do wymogów unijnych można teraz o wiele łatwiej przejść przez ten niegdyś bardzo żmudny proces. Procedury zostały uproszczone, koszty zostały zminimalizowane, a wszystko praktycznie z korzyścią dla dłużnika.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć w sądzie rejonowym. Wnosi się przy tym opłatę w wysokości 30 złotych i jest to jedyny koszt ponoszony przez dłużnika. Koszty komornika opłacane są przez Skarb Państwa, choć oczywiście mogą być wliczone na poczet długu (ale nie muszą). Po złożeniu wniosku należy poczekać na wyznaczenie daty rozprawy. W tym czasie może do dłużnika zgłosić się wierzyciel z propozycją ugody. We wniosku należy zamieścić wszystkie swoje dane, wysokość zadłużenia z rozpisaniem na kapitał, odsetki itd., przyczyny popadnięcia w tak trudną sytuację finansową, stan swojego majątku oraz proponowany, realny plan spłaty. Jeśli propozycja wierzyciela okaże się do przyjęcia, można oczywiście ją przyjąć. Można także poczekać na wyrok sądu, co w wielu przypadkach okazuje się o wiele korzystniejsze.

  Sąd upadłościowy może bowiem wiele. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że sąd ten może umorzyć część długu i to już jest z ogromną korzyścią dla samego dłużnika. Przede wszystkim jednak na podstawie możliwości zarobkowych dłużnika wyznacza 3-letni plan spłaty, który musi być realny. Jeśli dłużnik będzie rzetelnie spłacał wyznaczone raty, to po 3 latach reszta długu może zostać umorzona, a on sam wreszcie wolny od długów. Wcześniej jednak musi dojść do sprzedaży majątku dłużnika. Zajmuje się tym wyznaczony przez sąd syndyk. Może on sprzedać dom, mieszkanie, ale również ruchomości (telewizor, wartościowe meble). Pieniądze uzyskane z tej sprzedaży idą oczywiście na poczet zaległych zobowiązań. Warto wiedzieć ponadto o tym, że w przypadku sprzedaży domu dłużnik z kwoty tej dostaje pieniądze na wynajem mieszkania na okres 2 lat.

  Sąd może jednak także wniosek taki odrzucić. Po nowelizacji ustawy może się tak stać w dwóch przypadkach: kiedy dochodzi do rażącego niedbalstwa lub kiedy dłużnik świadomie doprowadził do pętli zadłużeń. Wniosek o upadłość konsumencką mogą zatem składać osoby, które zaprzestały spłacania długu na skutek utraty pracy, ciężkiej choroby, śmierci bliskiego czy innej, niespodziewanej i niezawinionej przyczyny. Trudności mogą mieć osoby, które zadłużały się świadomie i z premedytacją nie spłacały rat.

  W dniu, w którym sąd ogłasza upadłość konsumencką, wierzyciel zaprzestaje naliczać odsetek, komornik zawiesza postępowanie. Można stwierdzić, że dłużnik jest wolny. Pozostaje na nim obowiązek rzetelnego realizowania planu spłaty.

  Upadłość konsumencka jest bardzo korzystna dla samego dłużnika. Przede wszystkim fakt umorzenia części długu jest tu godzien uwagi. To, że wierzyciel będzie mógł odzyskać jedynie część należności, jeżeli sąd tak zdecyduje, skłania go często do bardziej otwartych negocjacji. Kiedyś dłużnik zdany był tylko na wierzyciela, który mógł tak naprawdę robić wszystko. Mógł nękać dłużnika telefonami, naliczać ogromne opłaty za monity, sprzedać dług windykatorowi. Teraz jednak musi mieć na uwadze fakt, że dłużnik złoży wniosek, sąd rozpatrzy go na jego korzyść, a do wierzyciela trafi tylko część należności. Upadłość jest zatem ogromnym argumentem za tym, aby dla własnego dobra tego dłużnika traktować nieco lepiej.

  Nowelizacja ustawy zmieniła nastawienie pożyczkodawców i wywołała oburzenie firm pożyczkowych. Według wielu przepisy opisane powyżej są zbyt liberalne. Trudno się zgodzić z tym stwierdzeniem. Wcześniej przepisy były zdecydowanie na korzyść wierzyciel i stawiały dłużnika na z góry przegranej pozycji. Teraz posiada on silny argument za tym, aby jednak z nim porozmawiać jak z człowiekiem, a nie nękać jak bezbronną ofiarę.

  4 Responses to Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _