• Polecana książka
  • książka Armia cesarza (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Wydanie II Sztuka zdobywania pieniędzy. (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Inwestowanie w srebro i złoto (Wersja drukowana)
  • książka Inwestuj we własny etat (Wersja elektroniczna (PDF))
 • Lokata terminowa, a dynamiczna – czyli gdzie ulokować oszczędności?

  Oszczędzając pieniądze trzeba brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczną inwestycję wraz z możliwością osiągnięcia najwyższych korzyści.
  Banki najczęściej proponują lokatę, jako sposób na zabezpieczenie swoich oszczędności i zwiększenie przy tym zysku. Do wyboru mamy dwa dostępne rodzaje lokat, a mianowicie terminową i dynamiczną.

  Wybór lokaty to sprawa indywidualna i zależy od wielu okoliczności. Powinniśmy mieć na uwadze miedzy innymi:  nieprzewidziane sytuacje (zdarzenia losowe) oraz czasu trwania lokaty jak i cel gromadzenia pieniędzy.

  Lokata terminowa to jedna z najczęściej wybieranych możliwości gromadzenia oszczędności. Dzieje się tak głównie ze względu na gwarancję zapewniającą pełne bezpieczeństwo i zysk, który znamy już w momencie założenia takiej lokaty. Zysk możliwy do osiągnięcia zależy przede wszystkim od tego, na jak długo zostaną „zamrożone” nasze fundusze, ich wysokość oraz forma oprocentowania w momencie jej założenia. Najważniejszym warunkiem otrzymania odsetek z takiej jest dotrzymanie do samego końca terminu deklarowanego przy zakładaniu takiej lokaty. W przypadku, gdy się nie wywiążemy z umowy i ją rozwiążemy, to będziemy mogli wypłacić jedynie zainwestowane pieniądze bez jej odsetek.

  Inaczej jest z lokatą dynamiczną, ponieważ klient decydujący się na lokatę dynamiczną ma gwarancję zysku, aczkolwiek wartość zysku,  jaki możemy osiągnąć nie jest nam do końca znany. Dzieje się tak z tego względu, iż odsetki doliczane są do rachunku na bieżąco po upływie każdego miesiąca bądź kwartału w zależności od podpisanej umowy. Więc zysk zależy tylko i wyłącznie od inwestora – kiedy zdecyduje się na wypłatę i ile pieniędzy tam ulokuje. Nie ponosi on również żadnych konsekwencji w związku z przed terminową wypłatą lokaty,  ponadto odsetki już zgromadzone są wypłacane.

  W jaki sposób są naliczane odsetki na lokacie dynamicznej?

  Na lokatach dynamicznych od powierzonych – zainwestowanych pieniędzy odsetki naliczane są w sposób progresywny. Oznacza to, że z upływem czasu trwania inwestycji wysokość oprocentowania stopniowo wzrasta w sposób określony w umowie(kwartalnie bądź miesięcznie). Najwyższe oprocentowanie przypada dopiera na koniec jej trwania. Dzieje się tak by zachęcić klientów do pozostania we wcześniej zadeklarowanych postanowieniach zawartych w podpisanej umowie. Gdy w naszym życiu pojawiają się sytuacje nieprzewidziane i „z dnia na dzień” potrzebne będą nam pieniądze można bez konsekwencji rozwiązać umowę takiej inwestycji nie tracąc zysku w formie już zgromadzonych odsetek.

  Banki zachęcają do pozostania do końca terminu lokaty dynamicznej

  Wiele banków do swoich ofert na lokaty dynamiczne dopisuje klauzulę polegającą na zapewnieniu najwyższego zysku w przypadku utrzymania inwestycji do samego końca. W ten sposób odsetki naliczane są na podstawie wysokości oprocentowania przypadającego na ostatni cykl jej trwania. Rozwiązanie umowy lokaty przed terminem wiąże się z wypłatą pieniędzy wraz z odsetkami zgromadzonymi do dnia rozwiązania umowy – jaka została naliczona według aktualnej stopy procentowej zgodnie z wartością zaksięgowaną dla ostatniego miesiąca (uwzględniając liczbę wszystkich dni jej rzeczywistego czasu trwania).

   

   

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _