• Polecana książka
  • książka Świadome zakupy (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka [Edycja DVD] Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej (Wersja drukowana)
  • książka 3 kroki do wolności finansowej (Wersja audio (Audio CD))
  • książka Grid Trading (Wersja elektroniczna (PDF))
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Skandia Życie +

  Wybierając ubezpieczenie na życie kierujemy się przede wszystkim wysokością jego składki. Przy indywidualnym ubezpieczeniu na życie różni się ona w zależności od różnych cech ubezpieczonego. Jej wysokość zależy bowiem przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego, jego zawodu wykonywanego, płci, uprawiania hobby, a także stanu zdrowia w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia.

  Te parametry pozwalają ubezpieczycielowi zaproponować wysokość składki polisy, która będzie odpowiednia dla klienta oraz współmierna do ryzyka. Jednak przy wyborze polisy ubezpieczeniowej powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim treść OWU.

  Ogólne warunki ubezpieczenia

  Skrót OWU oznacza ogólne warunki ubezpieczenia. Są to prawa i obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia. To właśnie z nimi powinniśmy zapoznać się obowiązkowo przez podpisaniem umowy. OWU zawiera przede bowiem rodzaj zdarzeń, które są objęte konkretną umową ubezpieczenia, świadczenia, jakie zostaną wypłacone, sytuacje wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, sposób zawarcia umowy, jej długość i okres, obowiązku ubezpieczyciela i ubezpieczonego, sumę ubezpieczenia i składki, a także sposób wypowiedzenia umowy oraz wiele innych informacji, z którymi musimy się zapoznać.

  Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Skandia?

  Na rynku ubezpieczeń znajduje się wiele ofert polis ubezpieczeniowych. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z OWU każdej z nich przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Obecnie najważniejsze jest najbardziej elastyczne dopasowanie polisy do ubezpieczonego. Dlatego Skandia oferuje w ubezpieczeniu Skandia Życie + m.in. rekompensatę utraconych dochodów, pomoc w dotychczasowym utrzymaniu poziomu życia, zabezpieczenie finansowe osób nam najbliższych, a także bardzo elastyczny okres trwania ubezpieczenia. Jest to wyjątkowe ubezpieczenie, które zawiera w sobie polisę na wypadek śmierci, całkowitego trwałego inwalidztwa lub śmiertelnej choroby. Przyglądając się warunkom OWU Skandia Życie + zauważymy, że ta polisa jest stworzona z myślą o kliencie i jego oraz jego bliskich komforcie.

  Jakie świadczenia wypłaca Skandia?

  Ochrona ubezpieczenia Skandia Życie + ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe klientowi oraz jego bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego. Otrzymuje się wtedy świadczenie, czyli kwotę pieniężną obliczoną na podstawie sumy ubezpieczenia. Ważnym punktem w OWU Skandia Życie + jest fakt, że w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w umowie, Skandia zawsze wypłaci pełną kwotę ubezpieczenia. W przypadku zachorowania na chorobę śmiertelną ubezpieczony otrzyma połowę sumy ubezpieczenia, a jeśli polisa będzie kontynuowana, wtedy w przypadku śmierci, bliscy otrzymają drugą połowę sumy. Całość sumy wypłacana jest jednorazowo w przypadku zaistnienia trwałego całkowitego kalectwa lub śmierci ubezpieczonego.

  One Response to Ogólne warunki ubezpieczenia Skandia Życie +

  • no ta propozycja i warunki wydają się być całkiem niezłe, teraz wprawdzie sporo firm proponuje ludziom takie usługi i składki, ale jak widać ludzie chętnie korzystają także pewnie i to się sprawdzi i przyjmie 😉 pozdrawiam

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _