• Polecana książka
  • książka Start-Up bez pieniędzy (Wersja drukowana)
  • książka Niesprawiedliwa przewaga (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Armia cesarza II (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka 3 kroki do wolności finansowej (Wersja audio (Audio CD))
 • Ożywienie akcji kredytowej w II kwartale

  mortgageZ raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że drugi kwartał tego roku przyniósł wyraźne ożywienie akcji kredytowej. Znaczna część wzrostu miała miejsce w obszarze należności od sektora finansowego.

  Dla firm i klientów indywidualnych wzrost portfela kredytów był niższy niż w poprzednich latach. KNF opublikował raport z którego wynika, że w I półroczu akcja kredytowa po stronie kredytów dla dużych przedsiębiorstw ożywiła się. Wśród kredytów dla sektora niefinansowego największe ożywienie zanotowano w II kw. w kredytach hipotecznych złotowych.

  KNF podał, że po stagnacji w akcji kredytowej w IV kwartale ub. r. oraz w I kwartale br., w II kw. br. odnotowano jej wyraźne ożywienie. – Uwagę jednak zwraca fakt, że znaczna część tego przyrostu (po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut) dokonała się w obszarze należności od sektora finansowego, podczas gdy portfel kredytów dla sektora niefinansowego wykazał przyrost niższy niż w latach ubiegłych, a należności od sektora budżetowego uległy zmniejszeniu- czytamy w raporcie.

  W ocenie KNF, osłabienie tempa wzrostu kredytów dla tego sektora wynikało głównie z pogorszenia koniunktury oraz perspektyw wzrostu polskiej gospodarki. Skutkowało to ograniczeniem popytu na kredyt oraz jego bardziej selektywną podaż ze strony banków.

  Źródło: Forsal.pl
  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _