• Polecana książka
  • książka Sztuka wzbogacania się (Wersja audio (Audio CD))
  • książka Finansowy Geniusz (Wersja audio (MP3))
  • książka [Edycja DVD] Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej (Wersja drukowana)
  • książka Ceny akcji (Wersja elektroniczna (PDF))
 • Program Rodzina 500+. Podstawowe informacje, które należy znać.

  1 kwietnia wystartował długo i dość głośno zapowiadany program Rodzina 500+. Jego główna zasada jest bardzo prosta. Polega na wypłacie świadczeń na drugie i każde następne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach także na pierwsze. Świadczenie to ma jedną, stałą wysokość i wynosi 500 zł. Proste zasady to z pewnością jedna z największych zalet tego programu.

  Kto może starać się o świadczenia z programu?

  Świadczenie to mogą pobierać faktyczni opiekunowie dziecka. Może być to zatem nie tylko rodzic biologiczny, ale również opiekunowie prawni. Świadczenie obejmuje dzieci z pełnych rodzin, a także dzieci z rodzin zastępczych. Warto jednak zaznaczyć, że prawo do pobierania świadczenia na dziecko mają opiekunowie faktyczni. Jeśli zatem opiekunem dziecka jest matka, a ojciec tylko płaci alimenty, to nie może on ubiegać się o świadczenie na właśnie to dziecko.

  500 zł mogą pobierać nie tylko obywatele Polski, ale również cudzoziemcy. Muszą oni spełnić jednak szereg warunków. Przede wszystkim muszą przebywać na terenie naszego kraju legalnie, muszą posiadać pozwolenie na pracę, a w czasie wypłaty zasiłku muszą przebywać na terenie Polski.

  Jakie jest kryterium dochodowe?

  Aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym próg ten wynosi 1200 zł.

  Do przychodu z kolei wlicza się:

  • wynagrodzenie za pracę zmniejszone o koszty jego pozyskania, składki na ubezpieczenia itd.,

  • dochody z gospodarstwa rolnego,

  • dochody z tytułu najmu lub dzierżawy netto,

  • alimenty i świadczenia rodzinne, renty, zasiłki, stypendia,

  • dochody uzyskiwane w innych krajach.

  Komu świadczenie nie będzie przysługiwało?

  Na drugie i każde następne dziecko 500 zł przysługuje każdej rodzinie. Na pierwsze otrzymają je tylko ci, którzy nie przekraczają wyżej opisanego progu.

  Świadczenie przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Opiekun nie otrzyma go natomiast wtedy, gdy dziecko jest w związku małżeńskim, a do tego może dojść po przekroczeniu 17. roku życia. Również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub też w pieczy zastępczej, opiekun/rodzic nie ma prawa do świadczeń. 500 zł nie przysługuje także wtedy, gdy dziecko samo pobiera jakiekolwiek świadczenia na własne dziecko.

  Ile wynosi świadczenie?

  Świadczenie z programu Rodzina 500+ wynosi zawsze 500 zł. Od tej kwoty nie płacimy podatku. W ustawie jest natomiast wyraźnie zastrzeżone, że Rada Ministrów może zmienić wysokość tego zasiłku zależnie od poziomu inflacji. Podobnie zresztą wygląda sytuacja z wymaganym kryterium dochodowym.

  Jak składać wnioski?

  Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 kwietnia. Do tej pory zrobiło to ponad 100 tys. osób. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Do złożenia wniosku potrzebne będą dane beneficjenta (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia) oraz dane dziecka/dzieci (PESEL, imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, data urodzenia). W przypadku starania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba poza wnioskiem przedstawiać żadnych innych dokumentów. Dopiero w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko potrzebne jest sprawdzenie wysokości dochodów beneficjenta. Co bardzo ważne, dane te gmina może sama pozyskać z ZUS lub KRUS.

  • elektronicznie. Wymagane dane są dokładnie takie same jak wyżej, z tym jednak, że wypełnić i wysłać wniosek można z domu o dowolnej porze. Można to zrobić poprzez PUE ZUS, ePUAP, a także poprzez bankowość elektroniczną. Tutaj można znaleźć listę banków, które umożliwiają szybkie i bardzo sprawne złożenie wniosku. Świadczenie będzie wówczas wypłacane na konto w wybranym z tej listy banków.

  Kiedy będą wypłacane świadczenia?

  Świadczenia z programu mają zacząć być wypłacane w drugim kwartale 2016 roku. Nie można zatem z całą pewnością stwierdzić, że te 500 zł rodziny dostaną już w kwietniu. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość. Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca 2016 roku, otrzymają wyrównanie za te trzy miesiące. Ci natomiast, którzy złożą wniosek po 30 czerwca, będą otrzymywać zasiłki za bieżące miesiące.

  Świadczenie będzie wypłacane do końca danego miesiąca. Za czerwiec można dostać zatem zarówno 15. jak i 30.

  Zasiłki są wypłacane przez urzędy gminy i miasta, i to tam właśnie należy udawać się po informacje. Zapytania w lokalnym banku są zatem zupełnie bezcelowe.

  Czy osoby rozwiedzione również otrzymają świadczenie?

  Tak, o ile są faktycznymi opiekunami dziecka. Natomiast w przypadku, gdy w rodzinie są dzieci z byłych związków obojga partnerów, a także dziecko wspólne, to wszystkie te dzieci będą wliczane do rodziny.


  Jak będzie wyglądała wypłata środków z programu Rodzina 500+ w praktyce, trudno powiedzieć. Już teraz pojawia się wokół tego tak z pozoru tylko pozytywnie wyglądającego pomysłu wiele kontrowersji.

  W bardzo przykrej sytuacji mogą stanąć samotne matki wychowujące jedno dziecko. Wystarczy bowiem, że ich dochód miesięczny będzie przekraczał 1600 zł, a już z programu będą wykluczone. Tymczasem taka kwota bardzo często nie jest w stanie zapewnić nawet minimum normalnej egzystencji. 500 zł miesięcznie mogłoby w takich rodzinach znacznie poprawić tak trudną przecież sytuację.

  Z drugiej strony możemy postawić jednak rodziny wielodzietne, dla których 500 zł na każde dziecko to miesięcznie spora kwota pozwalająca na godne życie. Takich rodzin jest przecież niemało. Niestety zdarzają się przykre wyjątki, jak ogólnie mówiąc, patologiczne rodziny, gdzie środki z zasiłków mogą być przeznaczane nie na ubranka dla dzieci czy jedzenia, a raczej na alkohol. Właśnie przez wzgląd na takie domy często się mówi o konieczności nadzoru. Czy taki nadzór będzie? Na razie słyszymy tylko ogólnie, że tak, ale trudno się dowiedzieć cokolwiek konkretnego.

  2 Responses to Program Rodzina 500+. Podstawowe informacje, które należy znać.

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _