• Polecana książka
  • książka Finansowa twierdza (Wersja audio (MP3))
  • książka Inteligentne oszczędzanie (Wersja drukowana)
  • książka Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej (Wersja drukowana)
 • Słów kilka o egzekucji komorniczej

  W przypadku, kiedy nie spłacamy jakiegokolwiek naszego długu grożą nam przykre dosyć konsekwencje. Dotyczy to tak samo rat za kredyt jak opłat za mieszkanie itp. Najpierw wierzyciel przekazuje nasz dług do windykacji. Jeśli ta nie uzyska jego spłaty, dochodzi do przekazania sprawy do sądu. Następnym krokiem jest zwykle egzekucja komornicza. Warto poznać parę kwestii z nią związanych, choć oczywiście najlepiej jeśli w ogóle nie mamy z nią nigdy do czynienia.

  Egzekucję komorniczą przeprowadza komornik, który w przeciwieństwie do windykatora jest urzędnikiem państwowym. Ma zatem dużo większe uprawnienia. Komornik przeprowadza egzekucję z majątku dłużnika, do którego zaliczamy:

  – ruchomości i nieruchomości,

  – środki na koncie bankowym,

  – wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, ale także z umów zleceń i o dzieło,

  – świadczenia emerytalne i rentowe.

  Komornik może przeprowadzać egzekucję z kilku tych źródeł na raz.

   

  Egzekucji natomiast nie podlegają dochody pochodzące z:

  – alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

  – zapomogi, zasiłki z opieki społecznej,

  – świadczenia rodzinne,

  – ruchomości: przedmioty urządzenia domowego niezbędne do normalnego życia, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej, przedmioty niezbędne do nauki,

  – środki lecznicze.

  Warto jednak wiedzieć, że jeśli alimenty czy powyższe świadczenia wpływają na konto bankowe, to mogą one zostać zajęte przez komornika. Zostaną wówczas potraktowane jako zwykły wpływ na konto.

  W przypadku emerytury lub renty komornik może zająć jej 25 procent- jeśli dług dotyczy alimentów jest to 60 procent.

  W przypadku dochodów z umowy o pracę wysokość zajęcia jest zależna od ich wysokości. Ochroną jest objęte minimalne wynagrodzenie, chyba że dług dotyczy alimentów. Wtedy komornik może zająć 60 procent dochodu.

  W przypadku umów zleceń lub o dzieło dochody z ich tytułu nie podlegają ochronie i komornik może zająć całość dochodów. Natomiast, jeśli taka umowa jest jedynym źródłem dochodu, to dłużnik może wnioskować o objęcie jej ochroną taką samą jak w przypadku powyższym dotyczącym umowy o pracę.

  Zajęciu podlegają zarówno środki na koncie osobistym, jak i środki na lokatach. Według przepisów środki te są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym okresie.

   

  Może się zdarzyć, że dłużnik nie posiada majątku wystarczającego do spłaty całego długu. Wówczas komornik może go powiadomić o umorzeniu egzekucji. Nie oznacza ona jednak tego, że można na zawsze zapomnieć o długu. Umorzenie oznacza jedynie tyle, że na tę chwile komornik zaniechał wszelkich działań, ale w przypadku powiększenia się majątku może je ponowić.

   

  Egzekucja komornicza dla każdej osoby jest sytuacją przykrą. Dlatego warto spłacać regularnie swoje zadłużenia. W razie wszelkich problemów można próbować negocjować z bankiem lub też z windykatorem.

  2 Responses to Słów kilka o egzekucji komorniczej

  • Ciekawy artykuł – nie życzę jednak nikomu spotkania z komornikiem 🙂

  • Z racji tego,że jesteśmy firmą kreatywnych doradców kredytowych, staramy się znaleźć rozwiązanie również dla osób, które mają już zajęcia komornicze. Dlatego chciałabym zaprosić do naszej Kancelarii Finansowej wszystkich, którzy chcą wyjść z trudnej sytuacji.

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _