• Polecana książka
  • książka Inwestuj we własny etat (Wersja drukowana)
  • książka Finansowy Geniusz (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Inteligentne inwestowanie (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka The Lunch Time Trader (Wersja drukowana)
 • Założyli lokaty w obcej walucie, mogli wypłacić tylko w złotówkach – kara dla banku

  Na Alior Bank została nałożona kara przez UOKiK w wysokości przekraczającej 3,3 mln zł ze względu na zaniechanie praktyk związanych z umową, jaką podpisywali klienci zakładający lokaty w obcej walucie.

  Działania na szkodę konsumentów

  Według UOKiK bank dopuścił się do negatywnego wpływu na interesy konsumentów po przez ograniczenie ich prawa do możliwości swobodnego zarządzania kapitałem w celu osiągnięcia zysku w walucie, w której zakładali i prowadzili lokaty. Według danych najprawdopodobniej, jeżeli konsumenci zakładający takie lokaty mieliby świadomość o późniejszych planowanych zmianach nie zainwestowaliby w lokaty we franka szwajcarskich. Według urzędu taka praktyka tego banku przedstawia nieuczciwą praktykę rynkową wpływającą na straty moralne klienta.

  Pouczenie i wyrok

  Prezes UOKiK zaznaczył, że Alior Bank nie powinien zmieniać regulaminu lokat w trakcie ich trwania, a ewentualnie dopiero po ich zakończeniu w przypadku przedłużenia, bądź na nowych zasadach dla innych klientów lub w przypadku wydłużania czasu jej trwania. Mimo iż bank niezwłocznie dostosował się do wyroku i przestał stosować tego typu kroki kara nie została anulowana, a jedynie obniżona, ze względu na nawiązywanie porozumienia z poszkodowanymi i próby złagodzenia sytuacji, w jakiej zostali postawieni. W chwili obecnej bank przyjmuje reklamacje, rozpatruje je i zezwala na wypłaty. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny gdyż zostało wniesione odwołanie do sądu wyższej instancji.

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _