• Polecana książka
  • książka Inwestuj we własny etat (Wersja drukowana)
  • książka Jak znaleźć i kupić mieszkanie (Wersja drukowana)
  • książka CZWARTA DROGA. Przełom w budżecie domowym (Wersja audio (MP3))
  • książka The Lunch Time Trader (Wersja elektroniczna (PDF))
 • Zmiany w OC

  Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła kontrole ubezpieczeń komunikacyjnych. W ich wyniku podano wytyczne dotyczące działania firm ubezpieczeniowych. Obecnie firmy mogą zgłaszać do KNF-u swoje propozycje. Wytyczne dotyczą spraw bardzo korzystnych dla klientów. Miedzy innymi mówi się o przyspieszeniu wypłat odszkodowań a przynajmniej ich dotrzymywaniu.

  KNF uważa również, że w trakcie ustalania świadczeń nie powinno się brać pod uwagę amortyzacji. Takie działanie są celowo prowadzone w celu zaniżania odszkodowań. Ubezpieczyciel często przyjmuje, że auto zostało zużyte w 50 procentach i od tak zaniżonej kwoty dopiero wylicza odszkodowanie. Po zaplanowanych zmianach będzie można zaniżyć świadczenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wartość pojazdu wzrośnie w wyniku wymiany którejś z części.

  KNF zaznacza również, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą uchylać się od poniesienia kosztów związanych z autem zastępczym.

  Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Ewidentnie mają one na celu poprawę sytuacji samych klientów. KNF kładzie nacisk na korzyści dla nich oraz uczciwe i sprawiedliwe traktowanie przez towarzystwa.

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _